Hélène Keil Prijs van Limburg schilderkunst 1979


illustratie

Aan de Provinciale Prijs voor Plastische Kunsten 1979 van Limburg namen 50 kunstenaars deel met 150 schilderijen. De jury (Emiel Smets, Gedeputeerde voor Cultuur, Marc De Cock en Willy van den Bussche) adviseerde de Bestendige Deputatie de prijs toe te kennen aan Hélène Keil uit Hasselt. Hij was van oordeel dat haar werk getuigt van een sterke persoonlijke visie en een eigen plastische beelding, die een vaste waarde betekent in de hedendaagse kunst.

Hélène Keil is zeer jong en op militante wijze betrokken geweest bij het artistiek gebeuren rond de jaren 70. In 1967, slechts 17 jaar en nog studente aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt, is zij medestichter van de avant-gardebeweging Research-Group Hasselt. Dan volgen een vijftal drukke jaren van intensief werken, met veel tentoonstellingen en happenings. Deze turbulente beweging heeft zowel in eigen provincie, als op nationaal vlak enorme weerklank gevonden.

Hélène Keil krijgt terecht een flink aandeel in de talrijke onderscheidingen die in die korte tijd de Limburgse kunstenaars te beurt vallen. Speciaal te vermelden zijn haar onderscheidingen in de Prijs Jonge Belgische schilderkunst 1973, Prijs Jonge Belgische Beeldhouwkunst 1970 en 1975, Bronzen medaille Europaprijs voor schilderkunst Oostende 1976, evenals haar laureaatschap in de stichting Roeping 1971.

Haar tentoonstellingen in binnen- en buitenland zijn talrijk; vrij veel werk bevindt zich in openbare verzamelingen.

In haar werk uit zich een zoeken naar de fundamentele waarheid achter de dingen, zonder de geringste concessie aan de bedrieglijke en veranderende realiteit. Haar werk is niet te herleiden tot een of andere, louter op verstandelijke gronden ontworpen theorie; het ontstaat veeleer uit een intens levensgevoel, een gevoelige intuïtie en een rijk innerlijk leven. Haar positieve inbreng en persoonlijke beelding geven haar werk nu reeds een eigen plaats in de hedendaagse kunst.

In de bekroning van haar werk met de Provinciale prijs voor schilderkunst 1979 moet een daadwerkelijke erkenning gezien worden van haar aandeel in de artistieke evolutie van de jaren 70. 

Bron: dbnl, Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.